Home

Ik werk aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, voor nu en voor straks. Door nieuwe concepten, samenwerkingsvormen en programma’s te ontwikkelen rond klimaatadaptatie, water, biodiversiteit en de bodem. Met alle partijen die daarbij nodig zijn. Het betrekken van bewoners en sociale innovatie is daarbij een vast onderdeel.

Daarbij volg ik o.a. drie sporen: gericht op de woningcorporaties, de tuinbranche (centra en leveranciers) en op natuur- en duurzaamheidscentra en stadsboerderijen. Alleen samen kunnen we een een aantrekkelijke, klimaatbestendige en gezonde woonomgeving ontwikkelen.

Woningcorporaties zijn een belangrijke partij als het gaat om de inrichting van en het welzijn in de wijken, eenderde van het woningbezit is bij hen in eigendom. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft mijn initiatief ondersteund waardoor Portaal samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente en andere partijen konden verkennen op welke wijze een sloop/nieuwbouwproject in de Leidse binnenstad klimaatadaptief kon worden uitgevoerd (2013). Resultaat is een fraai pand met inpandig parkeren en een nieuw park. Het Lakenpark. Het werd de start van mijn voortdurende inzet met en voor corporaties, geweldige partners voor gemeenten en waterschappen. Als vervolg is o.a. Samenwerken aan goed wonen, woningcorporaties en klimaatadaptatie verschenen.

Voor de stadsboerderijen en natuur- en milieueducatiecentra is een boek ontwikkeld: Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust. Naast een uitleg van de opgave is samen met een breed netwerk in kaart gebracht wat op deze drukbezochte locaties kan worden getoond aan de bezoekers. En hoe dit samen met partners kan worden gerealiseerd.

Als vervolg op de samenwerking die voor de kinderboerderijen werd gestart is een handboek voor de Tuinbranche (tuincentra en leveranciers) met infobladen die ook voor klanten bruikbaar zijn verschenen. Opnieuw ontwikkeld in een breed netwerk. Maar wat kunt u eigenlijk zelf meteen doen? Thuis, in uw buurt of op het werk? Zie de rubriek Tuinadvies!

Ik ben in voor projecten en samenwerking richting duurzame samenleving. Zet daar graag mijn energie, netwerk en kennis en kunde voor in.Opdrachtgevers?

o.a. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vereniging GDO Ministerie van EZ/ LNV, DuurzaamDoor, Samen Klimaatbestendig, STOWA, Stichting RIONED, provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden, woningcorporatie Portaal, Tuinbranche Nederland, Dunea, Groenservice Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Utrecht, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Intratuin en vele anderen.

Is dat alles? Zie verder op: ” Over mij”