Home

Ik werk aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, voor nu en voor straks. Door nieuwe concepten, samenwerkingsvormen en programma’s te ontwikkelen rond klimaatadaptatie, water, biodiversiteit en de bodem. Ik betrek met en verbind alle partijen die daarbij nodig zijn. Het ondersteunen van bewoners bijvoorbeeld voor het vergroenen van tuinen middels infobladen en het maken van kinderboekje De Tuin met Stip horen daar ook bij.

Meerdere sporen worden nog onvoldoende worden benut. Sinds 10 jaar richt ik mij op het betrekken van de woningcorporaties. Een ander spoor betreft het betrekken van de tuinbranche (centra en leveranciers). Inmiddels zijn zij o.a. via de Klimaatpleinen goed aangehaakt. Natuur- en duurzaamheidscentra en stadsboerderijen en kinderen vormen de derde route. Alleen samen kunnen we een een aantrekkelijke, klimaatbestendige en gezonde woonomgeving ontwikkelen. Iedereen is nodig.

Woningcorporaties zijn een belangrijke partij als het gaat om de inrichting van en het welzijn in de wijken, eenderde van het woningbezit is bij hen in eigendom. Voor de corporaties en voor de kansrijke samenwerking met gemeente, huurders en andere stakeholders heb ik twee publicaties uitgebracht. In 2019 verscheen Samenwerken aan goed wonen, woningcorporaties en klimaatadaptatie. In 2022 gevolgd door CoOLbox Breda, waarin de resultaten van de samenwerking in Breda tussen de gemeente, Alwel, Laurentius en WonenBreburg en de Gezamenlijke Huurderskoepels zijn te zien. Mijn rol daar is het programmamanagement.

Mijn inzet voor het betrekken van de corporaties dateert van 2012. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft mijn inzet mogelijk gemaakt om Portaal samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente en andere partijen te laten verkennen op welke wijze een sloop/nieuwbouwproject in de Leidse binnenstad klimaatadaptief kon worden uitgevoerd (2013). Resultaat is een fraai pand met inpandig parkeren en een nieuw park. Het Lakenpark. En het is gerealiseerd! Het werd de start van mijn voortdurende inzet met en voor corporaties, geweldige partners voor gemeenten en waterschappen.

Voor de stadsboerderijen en natuur- en milieueducatiecentra is een ook een boek ontwikkeld: Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust. Naast een uitleg van de opgave is samen met een breed netwerk in kaart gebracht wat op deze drukbezochte locaties kan worden getoond aan de bezoekers. En hoe dit samen met partners kan worden gerealiseerd. Ook zijn uitwerkingen gemaakt voor o.a. De Goudse Hofsteden. In 2022 is het kinderboekje De Tuin met Stip verschenen.

Als vervolg op de inzet voor de kinderboerderijen waarbij ook tuincentra en andere partners werden betrokken, is op verzoek van de sector een handboek voor de watervriendelijke tuin ontwikkeld samen met en voor Tuinbranche Nederland (tuincentra en leveranciers), met infobladen die ook voor klanten bruikbaar zijn verschenen. Opnieuw ontwikkeld in een breed netwerk. Maar wat kunt u eigenlijk zelf meteen doen? Thuis, in uw buurt of op het werk? Zie de rubriek Tuinadvies!

Ik ben in voor projecten en samenwerking richting duurzame samenleving. Zet daar graag mijn energie, netwerk en kennis en kunde voor in.Opdrachtgevers?

o.a. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vereniging GDO Ministerie van EZ/ LNV, DuurzaamDoor, Samen Klimaatbestendig, STOWA, Stichting RIONED, provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden, gemeente Breda, woningcorporatie Portaal, Alwel, Laurentius, WonenBreburg, Tuinbranche Nederland, Dunea, Groenservice Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Utrecht, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Intratuin en vele anderen.

Is dat alles? Zie verder op: ” Over mij”

Anneke van Veen

anneke2020 Avatar

Anneke van Veen

klimaatadaptatie, De Tuin met Stip, sociale innovatie, groene toekomst

klimaatadaptatie, De Tuin met Stip, sociale innovatie, groene toekomst

Anneke van Veen