Over mij

Wie ben ik

Ik ontwikkel programma’s gericht op het herstel van de kwaliteit van onze leefomgeving. Water, de bodem en de natuur gaan in rap tempo achteruit. Het is van belang om partijen die ertoe doen bij elkaar te brengen en hen te informeren, inspireren en activeren tot beter handelen.

Mijn ervaringen en netwerk in het groene en blauwe domein, zowel ambtelijk als bestuurlijk, vormen mijn motivatie en basis. In de programma’s rond klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale innovatie werk ik samen met specifieke experts.

Waarom?

Samen zorgen voor de plek waar we leven, daar ga ik voor.

Als onafhankelijk, zelfstandig ondernemer kan ik werken aan wat om aandacht krijst. De bedreigingen zijn legio: door klimaatverandering, achteruitgang biodiversiteit, gezondheidsproblemen door fijnstof, teloorgang van de bodem. Alleen samen kunnen we deze bedreigingen afstoppen en kantelen in verbeteringen. Met samen bedoel ik overheden, bewoners, bedrijven, onderwijs . In nieuwe netwerken.

Hoe?

Ik breng partijen en vooral ook mensen bijeen die soortgelijke doelstellingen hebben maar elkaar nog niet als partners zien. Ik stimuleer hen om op ieders domein, maar vooral ook samen op te trekken. Bij voorkeur samen met de samenleving. Samenwerkings-, meekoppelkansen en uitvoeringsmogelijkheden worden in beeld gebracht en instrumentaria ontwikkeld. Zo concreet als mogelijk. Nieuwe andersoortige coalities zijn belangrijk, inspirerend en gebleken effectief.

Mijn inzet betreft verschillende functie- en schaalniveaus. Gedrevenheid, het integraal en out of the box kunnen denken en het bezit van een groot netwerk zijn mijn kracht. Ik werk als onafhankelijk zelfstandig adviseur. Bij mijn projecten betrek ik dikwijls specifieke experts.

Mijn rollen: initiator, aanjager, verbinder, ontwikkelaar, programmaleider, moderator. Ook word ik gevraagd als spreker.

foto Allard de Goeij

Functies en ervaringen

Zelfstandig adviseur kwaliteit leefomgeving,

Ambassadeur Water Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling,

Voorzitter Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Zuid-westelijke Delta,

lid Provinciale Adviesraad Leefomgeving Provincie Zuid-Holland,

Bestuurslid Stichting DE STAD,

Lid Raad van Toezicht Dordrecht Marketing, lid Soroptimistclub Dordrecht,

lid participatieproject Salvieurs Dordrecht, …

Vervulde functies

Heemraad waterschap Hollandse Delta en waterschap De Groote Waard (1998-2008) ,

lid dagelijks bestuur Zuid-Hollands Landschap,

lid bestuur DeLandschappen,

lid bestuur Nederlandse Vrouwenraad,

regiovoorzitter Water Natuurlijk,

ambtenaar provincie Noord-Holland, …