Artikel Huurdersmagazine Laurentius

Blij met het artikel in het Bewonersmagazine van Laurentius over de gezamenlijke inzet voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. De corporatiehuurders zijn onmisbaar bij het toekomstbestendig maken van de wijken. De samenwerking met de Gezamenlijke Huurderskoepels is inspirerend. Samen maken we de stad!