aanbieding PALadvies Omgevingsbeleid

“Hier zit Provinciale Staten op te wachten” volgens gedeputeerde Berend Potjer (Provincie Zuid-Holland).

Goed te horen.
Namens de Provinciale Adviesraad voor de Leefomgeving heb ik het advies over het Ontwerp-Omgevingsbeleid aan hem en gedeputeerde Anne Koning gepresenteerd.

Ons advies samengevat:
* Benader opgaven integraal met concrete doelen.
* Werk samen aan gebiedsgericht beleid.
* Zet in op een goede omgevingskwaliteit.
* Herstel kwaliteit bodem, lucht, water en biodiversiteit.
* Verbeter interne en externe processen.
* Benut bestaand instrumentarium.
De omschakeling naar de Omgevingswet vraagt tijd en is complex maar biedt veel kansen. Provincie Zuid-Holland: Elke Dag Beter.
Voor de three-pager zie de website van de PAL Zuid-Holland