Gezamenlijke Huurderskoepels aangehaakt!

Fijn! Betrokkenheid van de corporatiehuurders is onmisbaar bij het klimaatadaptief maken van de wijken, en het werken aan meer biodiversiteit. Bij o.a. de ontwikkeling van beleid, het maken van buurtplannen en bij de gewenste vergroening van de tuinen. De Gezamenlijke Huurderskoepel is partner in het Programma van de Initiatiefgroep Klimaatadaptatie en Biodiversiteit in Breda. We hebben digitaal kennisgemaakt: de aangesloten koepels en vertegenwoordigers van de gemeente. Na mijn presentatie zijn werkafspraken gemaakt en ideeën uitgewisseld, over oa de wens om mensen met een migratieachtergrond goed te betrekken. Een mooie start is gemaakt.

IKAB Academie

Na de algemene informatiewebinars gehouden bij de Alwel, WonenBreburg en Laurentius, de verschillende afdelingen bij de gemeente Breda en bij de gezamenlijke huurderskoepel, een vervolg rond specifieke onderwerpen. Over Groene Daken, met dank aan John Veerman van Stadgenoot en Mattijs van Dalen van Green Revolution. Over Biodiversiteit met Marjan Kootwijk van Ymere en Rombout van … Lees verder IKAB Academie

Artikel Huurdersmagazine Laurentius

Blij met het artikel in het Bewonersmagazine van Laurentius over de gezamenlijke inzet voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. De corporatiehuurders zijn onmisbaar bij het toekomstbestendig maken van de wijken. De samenwerking met de Gezamenlijke Huurderskoepels is inspirerend. Samen maken we de stad!