Watermanlezing

De Watermanlezing ging in op Aquapunctuur, en bracht veel inspiratie voor het veel beter benutten van water oa voor ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Met geweldige bijdragen van Mark van Koningsveld , Nadia Pourmohammad Zia  en Adriaan Geuze  en een enthousiast slotwoord van Anne Koning. Natuurlijk kwam ook de kust uitbreiding voor de Provincie Zuid-Holland  ter sprake. Waarbij de combi woningbouw, kustverdediging, natuurontwikkeling, recreatie, tegengaan van zoute kwel etc etc in één klap toekomstbestendig met een aantrekkelijke businesscase kan worden gerealiseerd. Waarom blijven we er alleen maar over praten?

We werken als Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit met onze Watermanlezing aan een nieuwe traditie die aanhaakt op de tomeloze innovatie kracht van Ronald Waterman. Dat we velen mogen inspireren en vooral ook activeren.